Ngày hiệu lực: [Th11 25, 2023 lúc 01:25]

1. Giới Thiệu

Chúng tôi tại DABET cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng. Chính Sách Bảo Mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi.

2. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ cư trú, thông tin thanh toán, và các thông tin khác bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch.

Thông tin phi cá nhân: Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng website, như lịch sử truy cập và tương tác với các dịch vụ của chúng tôi.

3. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng để:

  • Quản lý tài khoản và cung cấp dịch vụ.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
  • Thực hiện giao dịch và xử lý thanh toán.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

4. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin của bạn, bao gồm việc sử dụng công nghệ mã hóa, tường lửa, và các hệ thống bảo mật tiên tiến.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào không có liên quan, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ, tuân thủ yêu cầu pháp lý, hoặc bảo vệ quyền và an toàn của chúng tôi.

6. Quyền của Người Dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Địa Chỉ Email/Đường Dây Nóng].